3.10.4 Arbeidsplassen

De som arbeider, har rettigheter.

a) Hva vil det si å være fagorganisert?

b) Hva er en tillitsvalgt?

c) Hva gjør et verneombud på en bedrift?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern