2.4.5 Husker du dette?

Fyll inn ordene som mangler i denne teksten:

Kong Ludvig samlet stenderforsamlingen i for å få støtte til en skatteheving. I stedet ble det heftig diskusjon om . Tredjestanden forhandlet fram en mer rettferdig stemmerettsordning, og utropte seg selv til landets . Majesteten ble etter hvert henrettet for landsforræderi, og Frankrike ble . Revolusjonen splittet folket, og skapte en voldsbølge som toppet seg under styresett. Et styrte deretter fram til Napoleon tok makten.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern