1.1.5 Jordas gang rundt sola

Det er jordas gang rundt sola som gir oss årstidene. Plasser årstidsfasene der de hører hjemme på denne plansjen.

Illustrasjon: Grafisk Form AS, Linda Øren

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern