1.1.7 Daglengde

Kurvene i diagrammet viser hvor lenge dagslyset varer ved ulike breddegrader forskjellige tider av året. Knytt steder og breddegrader til riktig kurve.

Illustrasjon: Grafisk Form AS, Linda Øren

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern