1.4.1 Hva vet du om klimaendringer?

Test dine kunnskaper om klima og klimaendring.

a) Klimaendringene skyldes hovedsakelig ...

b) Dette er viktige drivhusgasser:

c) Hvorfor tror forskere at drivhuseffekten forsterkes?

d) Hvorfor virker menneskets behov for velstand inn på klimaet?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern