Lenker Kosmos 9

kosmos9_geo.jpg
Asgeir Helgestad / Samfoto

GEOGRAFI

1 Landskapene våre

Skog – Norsk Skogmuseum med informasjon om skogen som natur- og kulturlandskap.
Isbreer – Norsk Bremuseum har utstillinger om isbreer og klimaendringer.
Norges miljøvernforbund 
Bellona
Naturvernforbundet
Natur og ungdom
Greenpeace
Miljøverndepartementet

2 De livsviktige naturressursene

Enova – Nettside om energi og energiforbruk

3 Maten på landjorda

Grønn hverdag
Etisk forbruk

4 Matfatet i havet

Matportalen – Informasjon om mat fra offentlige myndigheter.
Godfisk.no – Informasjonsside fra Eksportutvalget for fisk.

5 Energikildene våre

energikilden.no – Nettportal for energi, enøk og miljø.


kosmos9_hist.jpg
O. Væring Eftf. AS

HISTORIE

1 Fra union til selvstendig nasjon

Kvinnehistorie – Kvinner i Norge gjennom 100 år
www.st-ART.no er et nettsted om kunst rettet mot barn og unge, utviklet ved Bergen Kunstmuseum. Nettstedet består av en interaktiv presentasjon av ni ulike kunstverk av ni ulike norske kunstnere.
Polarhistorie – Norsk polarhistorie fra 1600-tallet og fram til i dag
Norsk historie – En nettversjon av utstillingen ”Langsomt ble landet vårt eget” som framstiller hele Norgeshistorien. Utstillingen er laget av det kulturhistoriske museet Maihaugen på Lillehammer.

2 Europa erobrer verden

Imperialisme – Wikipedia om begrepet imperialisme

3 Den første verdenskrigen 1914–1918

WWOne on BBC – Nettside fra BBC med mye stoff om den første verdenskrigen og annen verdenshistorie. Artikler, debattstoff, bildeserier, tidslinjer, virtuelle turer og mye mer.

4 Mellomkrigstida

Temaweb – Et nettsted som viser sammenhengene mellom tema innenfor flere skolefag. Her er det informasjon om utviklingen på flere områder gjennom hele det 20. århundret.

5 Den andre verdenskrigen 1939–1945

WWTwo on BBC – Nettside fra BBC med mye stoff om den andre verdenskrigen og annen verdenshistorie. Artikler, debattstoff, bildeserier, tidslinjer, virtuelle turer og mye mer.
Holocaust – Informasjon om folkemord. HL-senteret er et forsknings- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.
Folkemord – Nettside fra BBC med informasjon om folkemord.
Antisemittisme før og nå

6 Krigen i Norge

Nordiki.no - Det norske, digitale kildearkiv 1940–1945 – Her kan du søke informasjon i et bredt kildearkiv som dekker alle begivenheter i Norge fra tiden 1940–1945. Arkivet tar sikte på å ta med alle typer informasjon: bilder, film, lyd, plakater og tekstdokument. Det vil dekke hele spekteret av aktiviteter fra motstand, kollaborasjon, tyske avdelinger og dagliglivet blant folk flest. Nettstedet er verdinøytralt, og vil holde en høy kvalitetssikring av materialet det henvises til.

7 Samene

Sametinget – Nettside for Sametinget

kosmos9_samf.jpg
Richard Klune / Corbis

SAMFUNNSKUNNSKAP

1 Forbrukersamfunnet

Ung.no – Kjøpepress
Forbrukerombudet

2 Alkohol, narkotika og tobakk

rus.no – Nettside for tidsskriftet Rus og Samfunn. Mye aktuelt stoff om rusmiddelproblematikk fra inn- og utland.

3 Kriminalitet og straff

Rettssamfunnet – En morsom og engasjerende nettressurs om rettssamfunnet. Ressursen er utviklet som en interaktiv tegnefilm.
Høyesterett – Nettside for Norges Høyesterett.

4 Arbeidsliv og utdanning

Arbeidsliv – Ung.no om arbeidslivet for ungdom
Utdanning – Ung.no om utdanning
LO – Landsorganisasjonen (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon.
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

5 Politiske institusjoner i Norge og i andre land

Stortinget
Regjeringen
Det britiske parlamentet
Den tyske forbundsdagen
Det hvite hus – Den amerikanske presidenten
Representantenes hus i USA
Senatet i USA

Diverse:

Soldierboy.no – Et nettbasert undervisningsverktøy som tar opp et av verdens groveste brudd på barns rettigheter, nemlig utnyttelsen av barn i krigshandlinger.
Menneskerettigheter – Den norske menneskerettighetsportalen.
Tusenårsmålene
Norsk senter for menneskerettigheter
World Computer Exchange

Login






© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern