1.15.1 Verdens håp

En bærekraftig utvikling er verdens håp.

Rapporten Vår felles framtid hevder at må ha økonomisk for å fjerne fattigdommen. bør skje i land og komme land til gode. Flere har vært kritiske til dette, og ønsker vekst i land. I rike land har veksten skadet . Ny teknologi må bli utviklet og brukes i både rike og fattige land for å verne . Forbruket i rike land er ikke . En bærekraftig utvikling forutsetter at verdens samlede forbruk blir .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern