2.16.3 Opprør i øst

Folk gjorde flere ganger opprør mot det kommunistiske systemet.

a) Når brøt det ut opprør i Øst-Tyskland?

b) Når brøt det ut opprør i Ungarn?

c) Hva kalles opprøret i Tsjekkoslovakia i 1968?

d) Hvem ledet opprøret i Polen i 1980?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern