1.14.5 Utdanning

Utdannet arbeidskraft er viktig for at et samfunn skal utvikle seg.

I fattige land er det mange . Skolegang kan være og små barn blir holdt hjemme for å hjelpe til med å forsørge familien. Unge mennesker med utdanning flytter ofte til land for å arbeide. Dette kalles . Kvinner utgjør prosent av verdens fattige, og det er dobbelt så mange jenter som gutter som ikke går på skole. Jenter som har fullført grunnskolen, klarer seg i livet enn andre. De får ikke så mange og de har inntekt.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern