3.9.6 Lagmannsretten

Lagmannsretten er en ankedomstol.

a) Hvem avgjør skyldspørsmålet i lagmannsretten?

b) Er antall lekdommere alltid det samme uavhengig av type sak?

c) Hvor mange lagdømmer er det i Norge?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern