2.12.2 Årsaker til andre verdenskrig

Det var flere årsaker til krigen.

Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte rase, som skulle herske over andre folk. Hitler hadde brutt , rustet opp og førte en utenrikspolitikk. og grenseområder mot var av Tyskland. England og førte en for å bevare freden, og ga etter for nye tyske krav med i . Da Hitler brøt avtalen og angrep Polen i , erklærte og England krig mot Tyskland.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern