Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.9.1 Livet i havet

I havet finnes et rikt dyre- og planteliv.

a) Hva er en kontinentalsokkel?

b) Hva skaper gode vekstvilkår for livet i havet?

c) Hvordan er vannlagene på dypt vann?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern