1.6.6 Kystlandskap

Norge har en lang kyst.

a) Hvilken landsdel framhever skjærgården som et karakterisk landskap?

b) Langs hvilken del av kysten ligger det en strandflate?

c) I hvilken landsdel dominerer fjordene landskapet?

d) De fleste byer i Norge ligger ved sjøen, enten ute ved kysten eller inne i fjordarmene. Hvordan er klimaet i disse områdene?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern