Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.6.6 Kystlandskap

Norge har en lang kyst.

a) Hvilken landsdel framhever skjærgården som et karakterisk landskap?

b) Langs hvilken del av kysten ligger det en strandflate?

c) I hvilken landsdel dominerer fjordene landskapet?

d) De fleste byer i Norge ligger ved sjøen, enten ute ved kysten eller inne i fjordarmene. Hvordan er klimaet i disse områdene?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern