1.6.8 Landskapsvern

Landskapet blir forvaltet på flere måter.

Norske myndigheter har et ansvar for å verne spesielt verdifulle landskap. Hva har de opprettet for å bevare uberørt natur?

Dersom et område har en spesiell verdi, kan det få en annen vernestatus. Hvilken?

I Norge har folk i utgangspunktet rett til fri ferdsel i utmark. Hva kalles denne retten?

Hva er et annet ord for disse delene av landskapet: udyrket mark som strand, myr, skog, fjell og vann?

Hva er et annet ord for disse delene av landskapet: dyrket jord som åker, eng, kulturbeite og hage, samt gårdsplasser og industriområder?

Er det tillatt med motorferdsel i utmark uten tillatelse fra grunneier?

Er det tillatt å gjøre opp ild i skogen mellom 15. september og 15. april?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern