3.8.6 Tobakksskadeloven

Helseskader etter røyking er et samfunnsproblem.

a) Hva heter loven som beskytter folk mot skader fra røyking?

b) Hvilke av disse forbudene gjelder ikke?

c) Hvor mange var positivt innstilt til den nye loven da den trådte i kraft 1. juni 2004?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern