1.9.4 Fiskeforedling

Fiskeforedling foregår i stor grad industrielt.

a) Hva er fiskeforedling, og hvilken betydning har den for lokalsamfunn langs kysten?

b) Hva er industrifisk?

c) Antall fiskere i Norge har endret seg sterkt siden 1950. Hvordan har utviklingen vært?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern