1.9.2 Lofotfisket

Lofotfisket er et av de mest kjente fiskeriene i Norge.

Fisk har vært en viktig for folk langs kysten. Livet i små er blitt formet av fisket etter torsk, sild og . har gitt arbeidsplasser og bosetting ved kysten. Tidligere var det vanlig å kombinere og fiske. Mennene var på havet i lange perioder, og kvinnene drev . Lofotfisket etter trakk til seg folk fra både , Trøndelag og Vestlandet. De fisket etter , som er gytemoden torsk. Da var det mye folk i .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern