3.13.1 Produksjon og forbruk

Penger har vært en viktig forutsetning for markedsøkonomien.

a) Har pengene verdi i seg selv?

b) Hva kalles den totale produksjonen i et land?

c) Hva kalles det når prisene stiger?

d) Hva er det motsatte av forbruk?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern