3.8.5 Tobakk

Røyking kan gi redusert livskvalitet.

Røyking skaper og fører til sykdom. De vanligste er , kreft og . Røykeslutt gir bedre uansett alder. Mange begynner å på ungdomsskolen. kan bli et symbol på tilhørighet og for ungdom. som følge av røyking kan utvikle seg over tid, og mange år etter røykeslutt. røyking er helsefarlig og kan også føre til og andre alvorlige sykdommer. Hvert år dør det i Norge av passiv røyking.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern