1.6.3 Jordbrukslandskap i endring

Naturkreftene og moderniseringen har påvirket jordbrukslandskapet.

Hva kalles mye av jordbrukslandskapet på Østlandet, i Trøndelag og på Jæren?

I disse områdene produserer bøndene mye kjøtt og melk og et annet viktig jordbruksprodukt. Hvilket?

Flatbygdene er sterkt påvirket av menneskelige inngrep. Hva er en karakteristisk moderne bygningstype for å lagre korn i disse landskapene?

Noen jordbruksområder på Østlandet og i Trøndelag er gammel havbunn. Hva finnes det mye av i jorda i disse områdene?

Elver har gravd seg gjennom disse landskapene og laget en karakteristisk landskapsform. Hva kalles den?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern