1.1.6 Dag, natt og tidssoner

Svar på spørsmålene nedenfor.

a) Hvor lang tid bruker jorda på å dreie rundt sin egen akse?

b) Hvorfor trenger vi ikke stille klokka når vi reiser til Algerie?

c) Hvorfor skulle vi egentlig hatt to tidssoner i Norge?

d) Se på tidssoneoversikten på side 20 i boka. Når klokka er tolv i Oslo, hva er den da i London?

e) Hvor mange tidssoner har Russland?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern