3.13.4 Globalisering

Globalisering skaper en verden der folk blir påvirket av de samme mønstrene.

a) Hva betyr det at norsk økonomi er åpen?

b) Hva er komparative fortrinn?

c) Hva er proteksjonisme?

d) Hva er Norges viktigste handelsavtale?

e) Hvilken organisasjon regulerer verdenshandelen?

f) Hva heter organisasjonen som er mot frihandel og for økonomisk demokrati?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern