2.14.3 Et folk uten landegrenser

Det har vært konflikter om hvem som skulle kontrollere samiske områder.

a) Hva skjedde med skatteinnkrevingen av samene?

b) Hva heter avtalen som regulerte samenes rett til å krysse landegrensene, og når er den fra?

c) Senere stengte myndighetene i flere land grensene for samene. Når skjedde det, og hvilke konsekvenser fikk det?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern