3.10.3 Organisasjoner i arbeidslivet

Organisasjonene arbeider for interessene til partene i arbeidslivet.

a) Hvem er organisert i LO?

b) Hvem er organisert i NHO?

c) Hva blir regulert av Hovedavtalen?

d) Hva er en tariffavtale?

e) Hvilke kampmidler har arbeidstakere og arbeidsgivere i en arbeidskonflikt?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern