2.4.1 Vet du dette?

Her kan du teste hvor mye du kan om den franske revolusjon.

a) Hva ble slagord under den franske revolusjon?

b) Hva het apparatet som ble oppfunnet av en fransk lege for å kunne henrette kriminelle raskt og smertefritt, og som ble tatt i bruk under henrettelsen av kong Ludvig 16. i 1793?

c) Hvilke våpen brukte pariserne da de stormet Bastillen?

d) Hva var bakgrunnen for kvinnemarsjen til Versailles?

e) Når ble kongen og dronningen fengslet?

f) Hvorfor innkalte kong Ludvig 16. til stenderforsamling 4. mai 1789?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern