2.11.8 Nazistene forfulgte grupper

Den nazistiske staten bygde på undertrykking, sensur og diskriminering.

Det hemmelige politiet kunne arrestere alle som var mistenkt for å være av Hitler. , jøder, sigøynere og homofile var grupper som enten ble eller sendt til . De som kunne utfordre Hitler i , ble myrdet under de lange natt i . Jødeforfølgelsene ble trappet opp med i , der jødene mistet mange . Under Krystallnatten i ble synagoger brent og butikkvinduer knust i jødiske forretninger.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern