2.16.7 Protester og opprør

Det var flere protestbevegelser og opprør i etterkrigstiden.

Foto: STR/Reuters; Topham Picturepoint / Scanpix; CTK/Scan-Foto/Scanpix; Bettmann/Corbis; Staff/Reuters

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern