1.3.3 Isbre-test

Vet du dette?

a) Hvor finner du oftest isbreer i det norske landskapet?

b) Hva er de vanligste isbretypene?

c) Hva heter Norges største isbre?

d) Hva er en platåbre?

e) Hva er innlandsis?

f) Hva er det som er så spesielt med U-daler?

g) Morenejord er i utgangspunktet næringsfattig jord. Hvorfor antar vi at den likevel en gang har vært ansett for god dyrkingsjord, slik det står i Kosmos 8?

h) Når isbreer smelter, faller store stykker av og driver av gårde som isfjell. Hva kalles denne prosessen?

i) Hvilke av disse navnene tror du benevner virkelige isbreer på Svalbard?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern