2.6.3 Husker du dette?

Fyll inn ordene som mangler i denne teksten.

Da krigen med sperret forbindelsen mellom Norge og Danmark, fikk nordmennene styrket følelsen av å være et eget folk. Den danske kronprinsen Kristian som ble sendt til Norge for å regjere i den vanskelige tiden, anerkjente behovet for selvstendighet, og landets første fant sted på 10. april 1814. Komitéformann hadde allerede laget et utkast til ny grunnlov. Denne ble underskrevet 17. 1814, og kong Karl godkjente den uten store endringer.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern