3.3.1 Loven beskytter

Lovverket vårt sørger for at barn og unges rettigheter og plikter blir ivaretatt.

a) Hva er de to viktigste lovene på dette området?

b) Hvem regnes som «barn» i disse lovene?

c) Hva går barnekonvensjonen ut på?

d) Gjelder barnekonvensjonen internasjonalt?

e) Med støtte i barnekonvensjonen er det meningen at norsk lov skal beskytte deg mot flere typer overgrep.

f) Bare to land har ennå ikke tilsluttet seg kontrakten (februar 2007). Kan du gjette hvilke?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern