1.6.1 Natur- og kulturlandskap

Landskapet forandres hele tida av naturkreftene og inngrep fra mennesker.

Et landskap som er formet av naturkreftene, kalles et og et landskap som er påvirket av mennesker, kalles et . Naturlandskapet i Norge ble formet i jordas som er de siste millioner år. Kulturlandskapet vokste fram da menneskene ble mer bofaste og begynte med . Den revolusjon i moderne tid førte til inngrep i landskapet. I dag er nesten alle steder av menneskene med dyrket mark, hus, veier og byer.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern