1.13.2 Urettferdig handel

Verdenshandelen er i dag et urettferdig system.

a) Hvilke land opprettholder et urettferdig handelssystem?

b) Hvilken organisasjon ble opprettet i 1995?

c) Hva er målet for WTO?

d) Hva ønsker mange fattige land?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern