3.5.5 Begrepsforklaring

Hva er den riktige forklaringen på følgende begrep:

a) Rådmann

b) Ordfører

c) Formannskap

d) Bystyre

e) Kommunestyret

f) Administrasjon

g) Lobbyist

h) Fylkeskommune

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern