3.5.1 Kommunestyre

Vet du dette om det kommunale styresystemet i Norge?

Allerede i ble det bestemt at folk i et område skulle velge representanter til et for å få sine oppgaver ivaretatt. I dag besørger kommunene mange av landets offentlige . Ikke alle kommunene kan yte det samme for sine , siden det er varierende behov og ressurser i de ulike befolkningsområdene. fylkeskommuner har derfor i oppgave å ivareta større geografiske områder, og sørge for at alle kommunale oppgaver blir . Ordet 'kommune' betyr .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern