1.10.2 Vannkraft

Norge lager elektrisk energi av vannkraft.

a) Norge har mye nedbør. Hvor mye faller det i gjennomsnitt per år?

b) Hvor faller det mest nedbør?

c) Hvor stor del av elektrisiteten i Norge kommer fra vannkraft?

d) Hvor mye høyere er energibruken i Norge per. innbygger enn gjennomsnittet i verden?

e) Hvor var det konflikt om vannkraftutbygging i 1979?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern