3.11.8 Europa

I dag er de fleste land i Europa blitt demokratier.

a) Hva kalles den tyske statsministeren?

b) Hva heter Polens første folkevalgte president?

c) Hva kalles den britiske nasjonalforsamlingen?

d) Hva kalles de to største partiene i Storbritannia?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern