2.9.2 Politiske ideologier

På 1800-tallet oppstod flere politiske ideologier.

De konservative ville samfunnet. De mente at var grunnlaget for utviklingen. De liberale ville at staten ikke skulle styre . Den enkelte skulle arbeide for sine egne . Konservatismen og liberalismen var ideologier for . Sosialismen ville fordele mer rettferdig og var ideologi. De var og hadde dårlige . Noen var kommunister og ville ha en , mens sosialdemokratene ville ha .

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern