Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

2.19.3 Terrorisme

Terrorisme har forandret trusselbildet i verden.

a) Når styrtet terrorister to fly mot World Trade Center i New York?

b) Hvilket land ble angrepet av USA rett etter terrorangrepet i 2001?

c) Hvilket land gikk USA til krig mot i 2003?

d) Hva heter det internasjonale terroristnettverket som har stått bak flere store terroraksjoner siden 1990-tallet?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern