3.6.2 Vet du dette?

Media består av mange aktører med ulike roller og oppgaver.

a) Massemedier påvirker oss gjennom måten de formidler nyheter på. Hva er de vanligste massemediene?

b) Hva gjør et nyhetsbyrå?

c) Hvem bestemmer hva som skal få bli en nyhet?

d) Hvorfor bør vi bruke mediene kritisk?

e) Hva er likheten mellom et leserbrev og en blogg?

f) Hva er forskjellen på et leserinnlegg og en blogg?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern