3.1.1 En del av samfunnet

Med ordet «samfunn» tenker vi gjerne på lover og regler og offentlig politikk. Men samfunnet utgjør et fellesskap som hver og en av oss er en del av.

a) Hvorfor er DU en viktig del av samfunnet?

b) På hvilken måte kan man si at familien er et lite samfunn?

c) Går det an å si at tre venner som møtes jevnlig, er et slags samfunn?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern