3.9.5 Tingretten

Straffesaker starter i tingretten.

a) Hvem avgjør skyldspørsmålet i tingretten?

b) Hvem foretar straffeutmålingen i tingretten?

c) Blir alle saker som ankes fra tingretten til lagmannsretten, behandlet på nytt?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern