1.9.3 Fiskebåter

Fiskebåtene er blitt modernisert, og beskatningen av fiskebestanden har økt.

a) Hvordan har utviklingen vært for flåten av fiskebåter?

b) Fabrikktrålere bruker avansert teknologi for å finne hvor fisken står i havet. Hva slags teknologi?

c) Trålerne kan fiske så store mengder at fiskeressursene i havet kan bli brukt opp. Hva blir gjort for å regulere fisket?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern