Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.9.3 Fiskebåter

Fiskebåtene er blitt modernisert, og beskatningen av fiskebestanden har økt.

a) Hvordan har utviklingen vært for flåten av fiskebåter?

b) Fabrikktrålere bruker avansert teknologi for å finne hvor fisken står i havet. Hva slags teknologi?

c) Trålerne kan fiske så store mengder at fiskeressursene i havet kan bli brukt opp. Hva blir gjort for å regulere fisket?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern