3.11.1 Makt og politiske partier

De politiske partiene skal representere folket.

I politiske partier er det folk med nokså oppfatninger om hvordan skal være. Partiene forsøker å samle fra folk om sin politikk når det er . Det er mulig å dele partiene inn i . , og er en vanlig inndeling. Begrepene og viser til disse politiske skillelinjene. De partiene vil gi mer makt til demokratiske institusjoner. De partiene vil gi mer makt til privatpersoner.
Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern