3.5.4 Begreper

Det er mange ord og begreper å gjøre seg kjent med i samfunnskunnskapen. Ser du hvilke som hører sammen her? Sjekk side 270–271 i Kosmos 8 om du står fast.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern