2.11.4 Krise og vekst

Den økonomiske krisen ble alvorlig for flere land, men etter hvert ble det skapt ny vekst.

Tyskland ble rammet av . Det ble ikke lenger mulig å fra USA, og mange tyskere ble . Tyske ble så lite verdt at barn kunne leke med dem. I USA ble Franklin D. Roosevelt president i . Med sin nye politikk New Deal ville han bekjempe krisen . Bankene og bøndene fikk støtte, og Roosevelt startet flere nye og store . Mange amerikanere fikk dermed . Politikken til Roosevelt skapte ny .

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern