1.10.5 Kjernekraft

Kjernekraft er svært omstridt.

Kjernekraft er energi. Den har utslipp til jord, vann og luft som forurenser. Kjernekraft utgjør likevel en miljørisiko. Å produsere energi med kjernekraft betyr å urankjerner som gir stråling. Utslipp av stråling kan drepe mennesker og gi uopprettelige skader på naturen. Det finnes ingen helt sikker måte å det radioaktive avfallet fra kjernekraftverkene. er et av avfallsproduktene, og det kan brukes til å lage .

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern