1.14.6 Verdensøkonomi og bistand

Rike land kontrollerer verdensøkonomien.

a) Hvilken institusjon har gitt mange lån til fattige land?

b) Hvilket av disse kravene stiller Verdensbanken til de landene som får lån?

c) Hvorfor dominerer de rike landene i Det internasjonale pengefondet, IMF?

d) Hva er kortsiktig bistand?

e) Hva er langsiktig bistand?

f) Hva betyr forkortelsen MUL?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern