3.2.2 Vet du svaret?

Svar på spørsmålet med ett ord. Du finner svaret i læreboka om du står fast.

Når man kan si hva man mener om en sak har man ...?

Hva heter skolens høyeste organ?

Hva kalles ifølge møtetradisjonen den som leder et møte?

Hvilken lov ivaretar arbeidsforholdene i skole og på arbeidsplasser?

Hva kalles det høyeste organet for skoleelever?

Hvilken politisk og administrativ instans bevilger penger til skolen?

Hvilken norsk lov sier at barn og unge har rett og plikt til å gå på skolen?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern