2.16.4 Oppløsning i øst

De kommunistiske regimene gikk i oppløsning i 1989.

a) Hvilken leder av Sovjetunionen tillot at folk i Øst-Europa fikk vise misnøye?

b) Hva skjedde med Jugoslavia da det kommunistiske systemet forsvant?

c) Hvilke organisasjoner ønsket landene i Øst-Europa å bli medlem av?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern