Systemet blir oppdatert mandag 16. desember fra kl. 16:00, og vil da være delvis utilgjengelig i inntil to timer.
Vi beklager ulempene dette kan medføre. Se ev. detaljinformasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

1.12.2 Miljøbomber

Mange storbyer er miljøbomber.

a) Hva gjorde myndighetene i rike land da storbyene der vokste fram?

b) Hva har skjedd med slummen i storbyene i fattige land?

c) Hva er en megaby?

d) Hvilken av disse problemene fører til millioner av dødsfall hvert år?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern